Telegraf drukujący

Do przesyłania telegramów pocztowych bardzo dogodny okazał się aparat drukujący Da vida Hughesa, długo stosowany; Hughes, gdy go zbudował w 1855 r. miał 23 lata. Podobnie, jak Morse, był profesorem na tym samym uniwersytecie nowojorskim, ale w odróżnieniu od niego wykładał muzykę. Wielką zasługą Hughesa jest uzyskanie dużej szybkości drukowania. Wielką zaletą nowego telegrafu było […]

O pociągu widmie i mordercy Tawellu

Telegrafowi kolejowemu należy się specjalne miejsce. Przy silnym ruchu nie dałoby się bez niego zapewnić ani bezpieczeństwa podróżnym, ani regularnego kursowania pociągów. Słupy telegraficzne i tory kolejowe zawarły ze sobą nierozerwalny sojusz, który zakończył się zniknięciem tych pierwszych kilkanaście lat temu. Dnia 1 stycznia 1850 r. omal nie doszło w Anglii do katastrofy kolejowej. Z […]