Elektrodrążenie

Są to sprzęty którymi wolno opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie funkcjonują na tak nazywanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa pokazuje. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kwalifikowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Bazuje ona na ścinaniu drobnych części w wyniku czego powstają tak zwane wióry. Elektrodrążenie jest to proces doprowadzenia niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Fundamentalnym narzędziem do takiego postępowania są elektrody. Jest to element urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują też w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub też lampy elektronowe. Do najczęściej spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej kwalifikowane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Sprzeczności pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Nadrzędną zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki w pewnej mierze że każdego towaru przewodzącego prąd.