Elektroniczny system urlopowy

Duża jednostka gospodarcza jest jak organizm – każdy narząd i organ musi działać dobrze, aby całość nie zawiodła. Jeśli zawiódłby mózg, nic już nie miałoby szans, aby przywrócić dobry bieg całości przedsięwzięcia. W rzeczywistości takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak faktycznie to on wykorzystując z pracy reszty ciała ludzkiego, urealnia jego działania. Są organy, bez jakich organizm ludzki by nie przeżył pomimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca wolno przyrównać do działu księgowości, bez której całe przedsiębiorstwo szybko aby przestało egzystować. Zgodne kierowanie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków i składek do ubezpieczenia – wszelkie kwestie finansowe bezsprzecznie muszą być w jednostce gospodarczej prowadzone, jak program do planowania czasu pracy. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Istnieją bezsprzecznie narządy, bez jakich ciało może funkcjonować, chociaż będzie wtedy lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z naczelników nakłada na niego samego większy aspekt obowiązków, tak jak po wyeliminowaniu jednej nerki intensyfikuje się przepływ przez drugą.

Ciekawe wpisy: