Montaż ogrzewania podłogowego

Podziału kotłów można dokonać biorąc pod uwagę rozmaite aspekty oraz elementy. Kluczowy podział kotłów dotyczy typu paliwa, z jakiego wytwarzana zostaje energia, i tak w sposób wybitnie ogólny rozróżnia się: kotły na paliwa gazowe i olejowe, kotły na paliwa stałe i kotły wielopaliwowe. Niezależnie od rodzaju oraz typu kotła, są dwie zasadnicze sprawy, o jakich wypada nie zapominać. Główną z nich jest oszczędność energii, drugą natomiast troska o otoczenie, jakie stanowi wspólne dobro nas wszystkich. W kotłach na paliwa gazowe i olejowe produktem, z którego wytwarza się energię ma prawo być na przykład gaz ziemny, olej opałowy czy również oleje roślinne. W kotłach, w których energia chemiczna zamieniana na ciepło pochodzi z paliw stałych, użytkuje się na przykład zrębki, pelety bądź też inną biomasę – Piece i kotły gazowe. Z kolei kotły wielopaliwowe charakteryzują się tym, że może zachodzić w nich równoczesne spalanie zarówno paliw gazowych i olejowych jak i paliw ciągle korzystających z oferty naszej firmy. Istnieją też inne podziały kotłów. Na przykład kotły środkowego ogrzewania podzielone są w stanie być zewzględu na temperaturę spalin.