Srebrzenie

Miedziowanie jest to strategia przykrywania przedmiotów metalowych powłoką miedzi, a zwykle wykorzystywaną metodą miedziowania jest galwanizacja. Z pewnością fosforanowanie uniwersalnie jest użytkowana w celach zabezpieczający przed korozją, w celach zdobniczych, dla polepszenie przewodnictwa cieplnego i elektrycznego oraz jako podkład pod inne metale, na przykład dla cynku w procesie cynkowania. Zazwyczaj niemniej jednak powłoki miedziane traktuje się jako jedną z wielowarstwowej powłoki: miedź – srebro, miedź – srebro – złoto, miedź – nikiel, miedź – nikiel – chrom, miedź – cyna. Miedziane warstwy galwaniczne nakładane są także w celach fachowych do przykrywania artykułów warstwą chroniąca przed nawęglaniem i azotowaniem. W galwanizerniach wykonywane są różnorodne metody galwanizacji miedzią, np. miedziowanie kwaśne oraz cyjankaliczne – przekonaj się cynkowanie. Metoda miedziowania cyjankalicznego gwarantuje właściwą przyczepność warstwy osadzanej. Ogromna wgłębność kąpieli i zdolność krycia jest bardzo istotna przy obejmowaniu wyrobów o karkołomnych kształtach. Metoda zezwala pokryć detale jako podwarstwa pod warstwy niklowo – chromowe. Miedziowanie cyjankaliczne zezwala na powlekanie miedzią wielu towarów takich jak stal, stopy cynku, glinu, miedzi oraz niklu.