Zakład pogrzebowy

Każdy z nas niegdyś odejdzie. Nie da się tego ani założyć ani zaplanować. Zgon traktuje każdego człowieka, nie ma tu przesłania czy jest to bamber, górnik czy figura realizująca się w innym zawodzie. Rolnikowi ubezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek pogrzebowy. Rzecz jasna taki zasiłek przynależy się rodzinie martwego, a konkretnie mówiąc osobie, która pokryła wydatki pogrzebu – pomoże tutaj zakład pogrzebowy. Jeżeli koszty pogrzebu zostały pokryte poprzez wyżej wymienione osoby w owym czasie to im zwracane są finanse wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek żałobny. Wysokość takiego zasiłku nie może przekraczać wyznaczonej kwoty. W przypadku, kiedy koszty pogrzebu przykrywane są przez jednostki, organizacje lub osoby niespokrewnione w owym czasie wysokość zasiłku pogrzebowego jest równa poniesionym, uwiecznionym wydatkom, nie przekraczającym jednakże wskazanej ustawowo kwoty. W przypadku niedostarczenia niezbędnych zaświadczeń niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Powinniśmy w takim razie zaznajomić się z informacjami o tym, jakie dokumenty dostarczyć, w jakim terminie, do jakiego urzędu.